A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 15/10/2019, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.                        

Theo Kế hoạch được ban hành:  Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW  ngày 17/7/2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 đến cán bộ chủ chốt của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Hội, lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo các chi Hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.;

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lựa chọn các hình thức phù hợp tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg; đồng thời đánh giá kết quả và đra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 56/CT-TW, Kết luận s 19-KL/TW, Kết luận số 50-TB/TW cho cán bộ, công chức, viên chức và các hội viên của Hội;

Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố....

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; UBND cấp huyện, xã tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh việc phát triển hội viên, từng bước nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

Sở Tư pháp đề xuất và thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của Hội trong các hoạt động xây dựng pháp luật, PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;  tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao; chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Hội Luật gia bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện cho các cấp Hội và Hội viên phát huy vai trò, vị trí của mình trong công tác. Tích cực phối hợp với các sở, ngành tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò của các cấp Hội trong giai đoạn mới.

                                                                                         Hạnh Nga


Nguồn: sotuphap.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 886
Hôm qua : 871
Tháng 05 : 5.209
Năm 2020 : 102.105