A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 năm qua – Chặng đường ghi nhiều dấu ấn

Năm năm qua, trong tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVIII, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhà đã triển khai đồng bộ các hoạt động vừa phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, vừa từng bước góp phần hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng con người mới.

Hầu hết các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trong ngành như: Bảo tàng, Quản lý di tích, Thư viện, Triển lãm, Nhà Văn hóa Trung tâm, Điện ảnh, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao, Trường Năng khiếu TDTT, Trung tâm xúc tiến Du lịch và hoạt động ở các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đều có nhiều khởi sắc; nhiều đơn vị đã có sự sáng tạo với những bước đi thích hợp và nhạy bén với yêu cầu thực tiễn.

Lĩnh vực văn hoá, gia đình:

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày được chú trọng và nâng cao chất lượng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nếu như năm 2011 toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 72% gia đình văn hóa, 46% thôn làng, tổ dân phố, 58% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa thì đến năm 2014 toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã có 79,5% gia đình văn hóa, 57% thôn làng, tổ dân phố, 67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, 31,8% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. Đa số các đám cưới, đám tang, lễ hội đã thực hiện tốt quy định về nếp sống văn hoá.

Hệ thống thiết chế văn hoá từ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tới cơ sở từng bước được xây dựng, củng cố, phát huy, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của ngành, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hoá, vui chơi, giải trí, học tập của các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tiếp tục được chú trọng. Hàng năm Sở đã khai thác hiệu quả kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh xã hội hóa việc trùng tôn tạo di tích; sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể; bảo lưu nghệ thuật truyền thống (hiện tại toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 2205 di tích, trong đó có 2 di tich quốc gia đặc biệt, 107 di tích cấp quốc gia, 501 di tích cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất).

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được duy trì với các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã thực hiện kế hoạch dàn dựng chương trình, vở diễn mới, đảm bảo tốt về nội dung và chất lượng nghệ thuật phục vụ nhân dân và tham gia các hội thi, hội diễn chuyên nghiệp.

Hoạt động văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là trong những ngày lễ kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị trọng đại. Mỗi năm có khoảng 3 - 4 cuộc liên hoan hội diễn cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, 16 - 20 cuộc liên hoan cấp huyện được tổ chức. Qua đó, không chỉ tuyên truyền phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà còn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

Lĩnh vực thể dục, thể thao:

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục hưởng ứng, tạo hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho nhân dân.

Công tác xây dựng lực lượng và nâng cao thành tích các môn thể thao có những bước phát triển. Chất lượng đào tạo vận động viên được nâng lên. Thành tích thi đấu các môn thể thao trọng tâm, truyền thống của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất luôn đạt các thứ hạng cao tại các giải quốc gia và quốc tế. Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI (năm 2010) đoàn VĐV Thái Bình giành 11 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 14 huy chương đồng; Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (năm 2014) dành 14 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 13 huy chương đồng; xếp thứ 15/65 bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành, ngành tham dự. 

Lĩnh vực du lịch:

Dựa vào lợi thế, tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn, trong những năm qua, du lịch Thái Bình tuy vẫn còn là một ngành kinh tế non trẻ, nhưng đã chủ động từng bước chú trọng đến việc đầu tư, khai thác tài nguyên để tạo ra các sản phẩm du lịch. Việc đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch được chú trọng thông qua việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, phục hồi các lễ hội tiêu biểu của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông liên kết các điểm, tuyến du lịch.

Doanh thu từ du lịch của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong những năm qua đã có mức tăng trưởng bình quân 17%/năm. Năm 2011 tổng l­­ượt khách du lịch đạt 550.000 l­ượt người, năm 2014, tổng lượt khách du lịch ước đạt 610.000 lượt ngưì. Các hoạt động du lịch đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Công tác xây dựng Đảng:

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Sở luôn tập trung đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc tổ chức học tập nghị quyết của các chi bộ và đảng viên, gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; chú trọng việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đánh giá sát hơn việc đăng ký “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của các đoàn thể. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định 654, 655 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ; tiến hành quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc bổ nhiệm, đề bạt, bố trí cán bộ trên cơ sở nguồn quy hoạch được triển khai đúng quy trình, được quần chúng tín nhiệm, lãnh đạo thống nhất cao. Mạnh dạn bổ nhiệm thêm cấp phó là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để rèn luyện, thử thách, tránh tình trạng hẫng hụt về cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã cử 48 cán bộ, đảng viên học các lớp quản lý nhà nước; 51 đồng chí theo học chương trình lý luận chính trị trung cấp và cử nhân; 85 đồng chí học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng 5 năm qua Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo các đơn vị trong ngành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ với nhiều dấu ấn đậm nét. Từ những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, vị thế của ngành ngày càng được khẳng định, góp phần thiết thực nâng tầm của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị như tinh thần Nghị quyết 33/NQ-TW9 khóa XI của Đảng đã xác định; góp phần thiết thực vào thành công bước đầu của sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình, được đông đảo cán bộ và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ghi nhận và đánh giá cao. Đó cũng là tiền đề để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự tin, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhà giao phó./. 


Nguồn: sovhttdl.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.409
Hôm qua : 2.145
Tháng 05 : 29.951
Năm 2020 : 201.179