A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Vai trò của gia đình và phụ nữ trong phát triển bền vững

Với ý nghĩa là “tế bào của xã hội”, trong quá trình hình thành và phát triển của lịch sử loài người, yếu tố gia đình có vai trò quan trọng. Gia đình chính là cái nôi đầu tiên hình thành và phát triển nhân cách của con người. Ở đó, con người được yêu thương, chăm sóc, che chở, được giáo dục bởi ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người thân. Trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, cùng với sự ra đời và phát triển của nền văn minh nông nghiệp, mỗi gia đình người Việt vẫn luôn gắn bó chặt chẽ với làng, với nước tạo nên nét văn hóa đặc trưng của gia đình Việt Nam. Văn hóa gia đình mang đậm tính nhân văn, đề cao các giá trị đạo đức, lối sống để bồi đắp tâm hồn, bản lĩnh con người. Bởi vậy, xây dựng gia đình tốt, nền nếp chính là tiền đề, nền tảng đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hiện nay, nước ta đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Sự giao lưu mở cửa hội nhập đã đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng cũng đem đến nhiều nguy cơ và thách thức. Kinh tế hộ gia đình đang thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân hàng năm ở nước ta. Nhiều cá nhân, gia đình đang tích cực tận dụng, thừa hưởng những thuận lợi của nền kinh thế thị trường để phát triển kinh tế và làm giàu. Tuy nhiên, đi liền với sự thuận lợi và phát triển đó, gia đình Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ do mặt trái của sự phát triển tạo ra. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với đạo đức gia đình và xã hội. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên, nhường dưới có những biểu hiện xuống cấp; tỷ lệ trẻ em vị thành niên phạm tội có dấu hiệu tăng lên. Tất cả những hậu quả trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất đó là sự coi nhẹ, lãng quên, xem thường môi trường giáo dục của gia đình - một trong ba môi trường giáo dục quan trọng nhất của con người. Có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý đều có chung một quan điểm là xét cho cùng thì tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ gia đình, giải quyết được các vấn đề về gia đình sẽ giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hộị.

Ở Việt Nam, “gia đình” và “phụ nữ” là hai khái niệm có nhiều ý nghĩa tương đồng. Nói đến gia đình là nhiều người nghĩ ngay đến phụ nữ. Và khi bàn đến phụ nữ là mọi người lại nghĩ đến gia đình. Lối suy nghĩ này là kết quả tất yếu của hàng nghìn năm lịch sử ghi nhận, chứng minh công lao, vai trò của phụ nữ đối với sự hình thành, duy trì và giáo dục giống nòi từ thời nguyên thủy sơ khai. Đây là nét rất riêng, trở thành bản sắc, nét đẹp văn hóa gia đình người Việt. Điều này vừa có ý nghĩa khẳng định, vừa thể hiện sự trân trọng của toàn xã hội đối với những đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam. Gia đình là một tế bào của xã hội và tồn tại cùng với sự tồn tại của xã hội. Người phụ nữ có thể nói là người thiết tha nhất, hy sinh nhiều nhất vì hạnh phúc gia đình. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được công nhận và khẳng định. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Non song gấm vóc Việt Nam đều do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Và Nghị quyết số 04/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 27/7/1993 cũng khẳng định: “Phụ nữ vừa là người công dân, người lao động, vừa là người mẹ và người thầy đầu tiên của con người”; “Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình cần tạo điều kiện để phụ nữ kết hợp hài hòa giữa nghĩa vụ công dân và chức năng người mẹ trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Người phụ nữ không chỉ thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, là người tạo dựng nên nhân cách con người, là “tay hòm chìa khoá”, mà còn là trung tâm các mối quan hệ tình cảm, là người tích cực nhất trong gia đình trong việc giữ gìn, bảo vệ  và phát huy bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Thực tế đã khẳng định, nhiều giá trị di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng của nhân loại cũng như của Việt Nam đều do phụ nữ sáng tạo, diễn xướng và lưu truyền. Suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã tỏ rõ truyền thống thông minh, sáng tạo, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã được phản ánh qua các loại hình nghệ thuật, văn học dân gian như: Mẹ Âu Cơ đưa các con đi mở nước và dạy dân dựng làng; bà mẹ Gióng kiên trì nuôi đứa con “chậm lớn, chậm đi” và giúp con lên đường đánh tan giặc Ân; nàng Quế Hoa, cô gái dùng đá làm vũ khí, tung hoành giữa đám tàn quân...Và những nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu; những người phụ nữ tài giỏi, dũng cảm khác ở các triều đại phong kiến Việt Nam như Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Đô đốc Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Lộ, Đoàn Thị Điểm đã được ghi vào lịch sử thành văn của dân tộc. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã anh dũng cùng với dân tộc, phát huy truyền thống đánh giặc cứu nước lập nhiều thành tích như anh hùng Nguyễn Thị Chiên - người con quê lúa Thái Bình; và rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Thái Bình hàng ngày cấy lúa, trồng khoai đã nuôi dưỡng nhiều nhân tài cho đất nước, tiễn đưa hàng nghìn người con lên đường ra mặt trận bảo vệ Tổ quốc, bắt sống tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ, cắm cờ trên dinh Độc lập, tiễn con bay vào vũ trụ...v,v.

Từ trước đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bằng lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội, làm phong phú cuộc sống con người. Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu của mình đối với các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất vật chất, phụ nữ là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải để nuôi sống con người. Không chỉ tái sản xuất ra của cải vật chất, phụ nữ còn tái sản xuất ra con người để duy trì và phát triển giống nòi dân tộc. Trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, phụ nữ là người thầy đầu tiên truyền thụ những giá trị văn hóa cho con người, đó là những lời ru, những bài ca dao, dân ca, điệu múa. Song song với những hoạt động góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần, phụ nữ còn tích cực tham gia đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự tiến bộ của phụ nữ và tiến bộ của nhân loại. Trong xã hội hiện đại, nhịp sống ngày càng sôi động, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao, điều đó đòi hỏi người phụ nữ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao vai trò trong xã hội. Hiện nay, phụ nữ tham gia hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đồng thời vẫn phải làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình.

Gia đình là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc cuộc đời của mỗi người, là nơi phát huy sự tiến hóa của nhân loại. Mọi thứ đều có thể đến rồi đi, cái duy nhất thuộc về bản thân chúng ta chính là gia đình. Ở đó, người phụ nữ là người “giữ lửa” để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người. Vì vậy, trân trọng và nâng niu gia đình, giải phóng phụ nữ là hành động vì tương lai tươi sáng để mỗi quốc gia, dân tộc phát triển bền vững ./.

 

 

 

 


Nguồn: sovhttdl.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.412
Hôm qua : 1.956
Tháng 05 : 17.748
Năm 2020 : 188.976