A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

                1. Tên dự án: Dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

4. Hình thức đầu tư:

- Đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý;

- Đầu tư nhà ở phần thô hoàn thiện kiến trúc mặt tiền tại các lô đất mặt đường quy hoạch số 4 – Khu công nghiệp Tiền Hải để bán;

5. Địa Điểm xây dựng: Thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất của dự án:

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 97.258,6 m2. Cụ thể:

STT

Hạng mục

 Diện tích đất (m2)

Tỷ lệ (%)

I

Đất ở

46.121,4

50,53%

1

- Đất ở liên kế

11.696,7

      

2

- Đất ở biệt thự

34.424,7

        

II

Đất cây xanh

10.534,3

11,54%

1

Đất cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái

10.262,5

 

2

Đất cây xanh tiểu khu

271,8

 

III

Đất giao thông

34.623,5

37,93%

1

Đất giao thông hiện có (đường quy hoạch số 4 khu công nghiệp Tiền Hải)

0

 

2

Đất giao thông quy hoạch

34.623,5

 

Tổng cộng

91.279,2

100%

- Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp III;

- Công trình nhà ở riêng lẻ cấp III;

7. Ranh giới sử dụng đất:

- Phía Bắc giáp Sông ông Thục;

- Phía Nam giáp đất quy hoạch khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải;

- Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp đất dân cư hiện có thôn Nam Sơn, xã Tây Sơn.

8. Tính pháp lý của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải;

- Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải;

- Văn bản số 3028/UBND-CTXDGT ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc chỉ định cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải;

- Hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01  năm 2017;

- Kế hoạch phát triển nhà ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình năm 2017 được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết định 1257/QĐ-UBND ngày 19/5/2017;

- Hình thức giao đất: Giao đất ở lâu dài có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại.

9. Tóm tắt những nội dung chính:

- Mật độ xây dựng: 29,74%;

- Hệ số sử dụng đất: 1,3 lần;

- Quy mô dân số: Dân số khoảng 1.100 người.

10. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án trình thẩm định và phê duyệt theo quy định;

+ Thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Một số ý kiến khác về đã được chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện.

11. Nhận xét, đánh giá:

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình đến năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết đính số 244/QĐ-UBND ngày 18/01/2012;

b) Sự phù hợp với quy hoạch: Chủ trương đầu tư phát triển nhà ở thương mại Khu đô thị sinh thái Nam Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt.

c) Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương:

- Dự án có tên trong danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2017 được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 19/5/2017;

- Dự án Phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tiền Hải được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01  năm 2017;

- Dự án có tên trong danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa sang mục đích khác được Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua tại Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 và Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015.

d) Tổng số nhà ở, tỷ lệ và số lượng của từng loại nhà ở:

- Nhà ở liên kế: 124 căn, diện tích 11.696,7 m2;

- Nhà ở biệt thự: 98 căn, diện tích 34.424,7 m2.

đ) Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Đầu tư xây dựng phần thô nhà ở tại các lô đất dọc theo đường quy hoạch số 4 – Khu công nghiệp Tiền Hải để chuyển quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở;

- Chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng tại các trục đường nội bộ của khu.

(Lý do: Áp dụng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ).

e) Khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân:

- Khu vực để xe cho hộ gia đình, cá nhân tại nhà ở liên kế.

12. Các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có dự án: Các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án được đầu tư đồng bộ tuân thủ quy hoạch chi tiết được phê duyệt, bao gồm:

a) Quy hoạch san nền (theo hệ cao độ Quốc gia lập năm 2007):

Quy hoạch san nền theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, dẫn về mương tiêu hiện có chạy dọc đường số 1;

- Cao độ hiện trạng tim tuyến đường số 4 – Khu công nghiệp Tiền Hải đoạn đi qua khu vực lập quy hoạch trung bình là: +1,28m;

- Cao độ thiết kế tim các tuyến đường trong khu vực quy hoạch trung bình là: +1,40m.

b) Giao thông:

- Các tuyến đường đi qua khu vực quy hoạch:

+ Đường quy hoạch số 4– Khu công nghiệp Tiền Hải (mặt cắt 5-5) nằm ở phía Đông Nam khu đất có bề rộng 30,0m; lòng đường 22,0m; vỉa hè mỗi bên 4m (4+22+4);

+ Đường quy hoạch số 2 (mặt cắt 1-1) là tuyến đường trục chính đi qua khu vực lập quy hoạch có bề rộng 28m, bố trí dạng đường đôi; lòng đường mỗi bên 7m, dải phân cách rộng 4m, vỉa hè mỗi bên 5m (5+7+4+7+5);

+ Đường quy hoạch số 4 (mặt cắt 2-2) nằm ở phía Tây Nam khu đất có bề rộng 17,5m, lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 5m (5+7,5+5);

+ Đường quy hoạch số 1 (mặt cắt 3-3) nằm ở phía Tây Bắc khu đất có bề rộng 11,5m, lòng đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 3m (3+5,5+3);

+ Đường quy hoạch số 3 (mặt cắt 4-4) có bề rộng 14m, lòng đường 5,5m, vỉa hè phía khu đất công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái có bề rộng 3,5m, vỉa hè phía khu dân cư 5m (3,5+5,5+5);

+ Đường quy hoạch số 8 (mặt cắt 6-6) có bề rộng 14m, lòng đường 7m, vỉa hè phía khu đất công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái có bề rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên 3,5m (3,5+7+3,5);

+ Các tuyến đường còn lại trong khu vực (mặt cắt 7-7) có bề rộng 15,5m; lòng đường 7m, vỉa hè phía khu đất mặt nước và công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái có bề rộng 5m, vỉa hè phía khu dân cư quy hoạch 3,5m (5+7+3,5).

c) Cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ tuyến ống chính D200mm chạy dọc đường quy hoạch số 4 – Khu công nghiệp Tiền Hải;

- Mạng lưới đường ống cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch dạng mạng vòng kết hợp với nhánh cụt, đường ống cấp chính D100, sau đó dùng đường ống phân phối D75 cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch;

- Bố trí các họng nước cứu hỏa đấu nối trực tiếp với hệ thống đường ống cấp chính D100mm, tại các nút giao lộ đảm bảo khoảng cách không vượt quá 150m/họng.

d) Thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Toàn bộ khu vực lập quy hoạch thoát nước theo hướng Tây Nam - Đông Bắc thu về tuyến cống B600 x H800 rồi xả ra mương tiêu chạy dọc đường quy hoạch số 1.

- Hệ thống thoát n­ước: Nước mưa và nước thải sinh hoạt được thoát bằng hai hệ thống riêng biệt:

 + Nước mưa được thu gom bằng các cửa thu dẫn vào hệ thống cống ngầm xây dựng dưới vỉa hè các tuyến đường rồi xả ra mương tiêu thoát nước chạy dọc đường quy hoạch số 4;

 + Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể phốt 03 ngăn tại từng công trình, sau đó được dẫn về khu xử lý nước thải tập trung đặt tại khu công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái, xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường.

- Rác thải được thu gom hàng ngày tại từng hộ gia đình và các thùng rác đặt trên vỉa hè các tuyến đường rồi được thu gom đến nơi tập kết, sau đó vận chuyển bằng xe chuyên dụng đưa về Khu xử lý rác thải tập trung của xã để phân loại và xử lý.

đ) Cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ đường điện 22KV chạy dọc đường quy hoạch số 4 - Khu công nghiệp Tiền Hải. Hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng được thiết kế đi ngầm trong vỉa hè các tuyến đường.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp tại khu công viên cây xanh kết hợp dịch vụ sinh thái, phục vụ toàn bộ khu vực lập quy hoạch.

- Từ trạm biến áp, xây dựng các tuyến cáp hạ thế 0,4KV chạy dưới vỉa hè các tuyến đường đến các tủ điện nổi, cung cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

- Các tuyến đường có bề rộng lòng đường ≥10m bố trí cột điện chiếu sáng hai bên, các tuyến đường có bề rộng lòng đường <10m bố trí cột điện chiếu sáng một bên. Các tuyến đường trục chính có dải phân cách giữa bố trí đèn trang trí nằm trong dải phân cách. Hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng loại tủ điều khiển tự động.

e) Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

            13. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 136.375.706.000, đồng

(Một trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm linh sáu nghìn đồng)

- Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến: 96.811.706.000 đồng. Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:                                           57.210.399.000 đồng;

+ Chi phí thiết bị:                                                 1.100.000.000 đồng;

+ Chi phí giải phóng mặt bằng (tạm tính):         10.111.096.000 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án:                                          857.116.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn xây dựng:                                  4.285.456.000 đồng;

+ Chi phí khác:                                                     4.133.083.000 đồng;

+ Chi phí dự phòng:                                           10.215.047.000 đồng;

+ Chi phí lãi vay (tạm tính):                                 8.899.509.000 đồng.

- Chi phí đầu tư xây dựng nhà thô dự kiến (theo suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng): 1.413 m2 x 2.800.000 đồng/m2 = 39.564.000.000 đồng;

            k) Nguồn vốn đầu tư:

            - Vốn tự có của chủ đầu tư: 20%;

            - Vốn vay Ngân hàng TMCP và vốn huy động hợp pháp khác: 80%;

l) Thời gian, tiến độ thực hiện:

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: 12 tháng kể từ ngày giao đất tại thực địa;

- Đầu tư xây dựng công trình nhà ở: 24 tháng kể từ ngày giao đất tại thực địa;

- Hoàn thiện, báo cáo hoàn thành dự án và bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải: Sáu (06) tháng kể từ khi hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nhà ở theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.


Nguồn: soxaydung.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 394
Hôm qua : 359
Tháng 05 : 4.445
Năm 2020 : 33.341