A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (phân khu 2).

                1. Tên dự án: Dự án phát triển nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu thương mại dịch vụ dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (phân khu 2)

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Minh Sơn.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư phát triển khu nhà ở thương mại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt;

- Tạo nguồn thu từ giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho công trình đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

4. Địa điểm xây dựng: Xã Phúc Khánh, xã Thái Phương huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

5. Hình thức đầu tư:                   

- Đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ khu dân cư, khu thương mại dịch vụ khớp nối với hạ tầng khu vực xung quanh;

- Chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

            6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất của dự án: Tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch được duyệt: 399.820 m2 (đã trừ 160.180 m2 diện trích đất công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp)

            Trong đó phân ra:

            + Đất văn hóa: 3.050 m2;

            + Đất giáo dục: 6.535 m2;

            + Đất dịch vụ: 60.775 m2;

            + Đất ở mới (nhà liên kế): 114.915 m2;

            + Đất ở mới (nhà vườn): 17.185 m2;

            + Đất tái định cư (nhà liên kế): 10.645 m2;

            + Đất tái định cư (nhà vườn): 29.770 m2;

            + Đất cây xanh, TDTT: 19.085 m2;

            + Đất hạ tầng kỹ thuật: 137.860 m2.

- Quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp III;

7. Ranh giới sử dụng đất:

Phân khu 2 thuộc địa giới hành chính của xã Phúc Khánh và xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp dân cư thôn Khống, thôn Lẻ, khu ruộng lúa Đồng Thính, Đồng Lấp, Đồng Thần xã Phúc Khánh;

- Phía Nam giáp dân cư thôn Hương Xá, thôn Khánh Mỹ và đường Quốc lộ 39;

- Phía Đông giáp sông Cống Bản;

- Phía Tây giáp dân cư phố Lẻ và ranh giới cụm công nghiệp Phúc Khánh.

8. Tính pháp lý của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Tờ trình 03/TTr-MS ngày 21/3/2017 của Công ty cổ phần Minh Sơn kèm hồ sơ đề nghị chấp chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối từ thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (phân khu 2);

- Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-20120 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc hai bên tuyến đường từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà;

- Quyết định số 802xd/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc hai bên tuyến đường nối thị trấn Hưng Nhân với thị trấn Hưng Hà (phân khu 2);

- Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hưng Hà;

- Hợp đồng Xây dựng chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện từ thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình số 01/HĐBT giữa UBND huyện Hưng Hà (cơ quan được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ủy quyền) và Công ty cổ phần Minh Sơn.

9. Tóm tắt những nội dung chính của dự án:

- Mật độ xây dựng khoảng: 53,4%.

- Quy mô dân số: Khoảng 7000 người.

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

10.1. San nền

- Đối với khu vực dân cư hiện có sẽ san nền cục bộ, và có giải pháp tiêu thoát nước không để tình trạng ngập úng;

- San nền giai đoạn 1: San nền với cao độ thấp hơn cao độ vỉa hè hoàn thiện trung bình 30cm;

            - San nền giai đoạn 2: San nền tại các khu đất ở, khu đất thương mại dịch vụ bằng với cao trình vỉa hè hoàn thiện.

            11.2. Giao thông

Thiết kế tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông.

            a) Quy mô các tuyến đường Giao thông

STT

Tên, ký hiệu tuyến đường

Bề rộng đường  (m)

Bề rộng lòng đường        (m)

Bề rộng vỉa hè  (m)

Chiều rộng dải phân cách (m)

1

Đường quy hoạch D9

11,0

7

3m+1m

0

2

Đường quy hoạch D10, D11

13,0

7

2x3

0

3

Đường quy hoạch N9, N10

13,0

7

2x3

0

4

Các tuyến đường  ký hiệu: CT- đường N15, CT – đường N16, CT – đường N17, CT – đường N18, CT – đường N19, CT – đường N20

12,0

6

2x3

0

5

Các tuyến đường ký hiện: CT- đường D10, CT – đường D11, CT – đường D12, CT – đường D13, CT – đường D14, CT – đường D15, CT – đường D16, CT – đường D17

12,0

6

2x3

0

b) Giải pháp kết cấu: Được phân thành 2 loại

- Kết cấu mặt đường loại I:

+   Lớp mặt trên BTN hạt mịn dày 5cm;

+   Lớp mặt trên BTN hạt trung dày 7cm;

+   Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+   Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 20cm;

+   Lớp cát đen đầm chặt K=0,98 dày 50cm;

+   Lớp nền dưới đường đảm bảo được độ chặt K = 0,95;

- Kết cấu mặt đường loại II:

+ Lớp mặt trên BTN hạt trung dày 5cm;

+ Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II dày 20cm;

+ Lớp cát đen đầm chặt K=0,98 dày 50cm;

+ Lớp nền dưới đường đảm bảo được độ chặt K = 0.95;

- Kết cấu vỉa hè:

+ Lớp gạch terrazzo tự chèn dày 6cm;

+ Lớp cát tạo phẳng dày 5cm;

+ Lớp đất nền đảm bảo độ chặt K=0,95;

- Kết cấu bó vỉa

+ Bó vỉa loại 1 kích thước 23x26cm bằng bê tông xi măng M200 đúc sẵn;

+ Bó vỉa loại 2 kích thước 18x53cm bằng BTXM M200 đúc sẵn.

12.3. Hệ thống cấp nước: Thiết kế tuân thủ Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước:

            - Nguồn cấp nước từ nhà máy cấp nước Hưng Hà

            - Giữ nguyên tuyến ống D200 đã có và phát triển dọc theo đường Long Hưng cấp cho khu vực quy hoạch; tuyến ống D110 cấp cho khu vực quy hoạch dọc đường Quốc lộ 39;

            - Xây dựng các tuyến ống chuyền dẫn chính có đường kính D110 đến D250, kết hợp với các tuyến ống D60-D90 hình thành mạng lưới vòng đảm bảo cấp nước an toàn và ổn định;

            - Ống cấp nước dịch vụ cấp cho các hộ dân sử dụng ống D32-D50;

            - Loại ống sử dụng là ống HDPE;

            - Cấp nước chữa cháy: Thiết kế chung với mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt.

12.4. Công trình thoát nước và vệ sinh môi trường tuân thủ quy chuẩn Quốc giá QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước, QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng:

a)    Thoát nước mặt

- Toàn khu quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, việc tiêu thoát nước được xác định thu gom và tập trung chảy vào sông Cống Bản và các mương tiêu hiện có trong khu vực

- Thiết kế mạng lưới cống hộp gồm các loại: Bxh=50x60cm, Bxh=60x80cm; cống tròn gồm các loại D75, D100 tùy theo từng vị trí; tại các vị trí qua đường thiết kế cống hộp chịu lực đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- Bố trí các hố ga thu nước dạng hàm ếch để đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị, khoảng cách giữa các hố ga 30-40m

b) Thoát nước thải

- Thiết kế hoàn chỉnh mạng lưới thoát nước, sử dụng mạng thoát nước riêng hoàn toàn đi trong cống rãnh kín.

- Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu dân cư được xử lý cục bộ tại bể phốt 3 ngăn của từng hộ gia đình rồi thoát ra hệ thống chung sau đó thu gom về trạm xử lý nước thải của khu vực;

- Sử dụng loại cống tròn đi dọc dưới vỉa hè các tuyến đường là hệ thống tuyến cống chính có đường kính D300 đến D400;

- Bố trí thu nước thải từ các hộ gia đình ra các rãnh xây kín có mặt cắt B300 (một số khu không có khe thoáng phía sau sử dụng cống tròn D300 phía trước);

c)    Vệ sinh môi trường

Rác thải sinh hoạt: Được phân loại và thu gom hàng ngày sau đó vận chuyển đến khu xử lý rác tập trung của xã.

12.5. Hệ thống cấp điện

- Nguồn điện lấy trạm biến áp 110KV - Hưng Hà thông qua lộ 374 cấp điện từ thị trấn Hưng Hà tới thị trấn Hưng Nhân.

- Trạm biến áp: Dự kiến xây dựng mới 07 trạm biến áp 35(22)/0,4KV, với tổng công suất 5.600KVA; cải tạo nâng công suất o1 rạm biến áp hiện trang kết hợp với các trạm biến áp hiện có đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho toàn khu vực;

- Lưới điện trung thế: Xây dựng mới các tuyến đường dây 35KV nhánh cấp điện từ Lộ 374 tới các trạm biến áp phân phối trung/hạ thế trong khu quy hoạch.

- Lưới điện hạ thế: Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện từ các trạm biến áp tới từng hộ tiêu thụ trong khu quy hoạch.

- Lưới điện chiếu sáng:

+ Xây dựng đường dây chiếu sáng nổi dọc các tuyến đường giao thông, chiếu sáng đường phố sử dụng bộ đèn cao áp Sodium 150w-250w lắp trên cột bê tông ly tâm, chiếu sáng kết hợp cấp điện sinh hoạt. 

+ Với các tuyến đường có dải phân cách ở giữa hẹp sử dụng các cột thép chiếu sáng ở giữa dải phân cách;

+ Với các tuyến đường có dải phân cách ở giữa rộng thiết kế chiếu sáng 2 bên đường, giải phân cách giữa bố trí đèn trang trí;

12.6. Cây xanh

- Cây xanh tạo cảnh quan xanh tươi, kết hợp với địa hình và các công trình kiến trúc tạo thành điểm nhấn đẹp mắt đồng thời góp phần cải tạo môi trường, cân bằng sinh thái khu vực như tạo bóng mát;

- Cây xanh được lựa chọn là loại cây phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, cây có khả năng phát triển tốt, ít sâu bệnh thuộc danh mục cây khuyến khích trồng ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng tại các đô thị trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

12.7. Thông tin liên lạc

     Do nhà cung cấp dịch vụ đầu tư, tuân thủ quy hoạch được duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế công trình thong tin liên lạc.

13.   Các công trình hạ tầng xã hội: Nhà văn hóa, trường học

Nhà đầu tư bàn giao đất cho chính quyền địa phương tổ chức đầu tư và quản lý theo quy định.

14. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

- Đất nhà ở mới :

            + Nhà ở liên kế: 1.135 lô, diện tích 114.915 m2;

            + Nhà ở theo hình thức nhà vườn: 50 lô, diện tích 17.185 m2;

- Đất ở tái định cư:

            + Nhà ở liên kế: 120 lô, diện tích 10.645 m2;

            + Nhà ở theo hình thức nhà vườn: 66 lô, diện tích 29.770 m2;

15. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất ở cho người dân tự xây dựng tuân thủ quy hoạch kiến trúc cảnh quan được phê duyệt;

- Bàn giao đất tái định cư cho chính quyền địa phương để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định.

16. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 363.915.891.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (áp dụng suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng)

               8.040 triệu đồng/ha x 39,98ha=321.439.200.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng)

- Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến: 42.476.691.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng)

17. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 5 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận dọc theo tuyến đường Bắc Long Hưng và các tuyến đường chính qua dự án theo quy hoạch được duyệt trong thời gian 3 năm;

- Giai đoạn 2: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại và khớp nối với hạ tầng khu vực trong thời gian 2 năm.


Nguồn: soxaydung.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 624
Hôm qua : 364
Tháng 05 : 3.562
Năm 2020 : 32.458