Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG An toàn thực phẩm 2
2 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI. An toàn thực phẩm 2
3 THỦ TỤC 03: ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI An toàn thực phẩm 2
4 THỦ TỤC 04: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI An toàn thực phẩm 2
5 THỦ TỤC 1: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Thủ tục bãi bỏ 4
6 THỦ TỤC 2: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC TẠI VIỆT NAM CHO CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 2
7 THỦ TỤC 5: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM A, C, D KHOẢN 1 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT) Thủ tục bãi bỏ 2
8 THỦ TỤC 6: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014). Thủ tục bãi bỏ 2
9 THỦ TỤC 7: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM A, KHOẢN 2, ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
10 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
11 THỦ TỤC 9: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
12 THỦ TỤC 10: CÔNG BỐ HỢP QUY DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM (BÊN THỨ NHẤT). Thủ tục bãi bỏ 2
13 THỦ TỤC 11: THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (BÊN THỨ BA). Thủ tục bãi bỏ 2
14 THỦ TỤC 12: THỦ TỤC XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM (ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC) Thủ tục bãi bỏ 2
15 THỦ TỤC 13: THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY Thủ tục bãi bỏ 2