A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện ủy Thái Thụy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X); sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị các có đồng chí: Phạm Văn Ca – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; lãnh đạo một số Sở, ban ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Về phía huyện Thái Thụy có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Văn Hiện – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Đình Dực – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Tùng Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp các xã, thị trấn trong huyện.

Ngay sau khi Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng với công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của huyện Thái Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đồng bộ các nội dung của Nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hành động từng giai đoạn và thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức  quán triệt đến các đảng bộ, chi bộ; triển khai các thôn xóm, tổ dân phố trong huyện. Trong 10 năm qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó trọng tâm là triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghị quyết và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, sản xuất nông nghiệp – thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo lộ trình, đề án UBND huyện đã phê duyệt. Qua đó đã đạt được những kết quả nhất định: đối với trồng trọt, duy trì diện tích gieo cấy cả năm 26.553 ha; chuyển dịch dần cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây mầu có giá trị cao đạt từ 300-500 ha. Đối với chăn nuôi, tổng đàn lợn 158.000 con, đàn gia cầm 2.168.809 con, đàn trâu bò 7118 con. Sản lượng thịt gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng là 38.775 tấn. Từ năm 2015 – 2017, giá trị sản xuất thủy sản của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng và giá trị luôn tăng từ 8-10%/năm. Tính đến hết năm 2017 các ngành nghề công nghiệp, thương mại dịch vụ đã thu hút 41.929 lao động. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến hết tháng 12/2017, có 32/47 xã hoàn thiện 19 tiêu chí, tổng nguồn lực đầu tư khoảng 3.561.984,56 triệu đồng. Hiện nay, các địa phương đang hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.