Thành phố Thái Bình tăng cường kiểm tra, tuyên truyền dừng hoạt động của các hộ kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn

Thông báo
Liên kết website