A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố: Triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển KTXH, quốc phòng an ninh

          5 năm qua, Thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương

          Thành phố chú trọng tổ chức thực hiện toàn diện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, các chương trình phát triển trọng điểm và các dự án đầu tư trên địa bàn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên. Hoạt động của Ủy ban nhân dân được đổi mới; ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch (hoàn thành sáp nhập14 đơn vị sự nghiệp, giảm 9/69 đầu mối; sáp nhập 336 tổ dân phố giảm còn 151 tổ dân phố); ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; sử dụng hiệu quả Mạng văn phòng điện tử liên thông, chứng thư chữ ký số văn bản trong quản lý, điều hành. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, đầy đủ, kịp thời tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân; thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được rút ngắn, thực hiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” đối với 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bước đầu đã đem lại hiệu quả, giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp và người dân.


Tác giả: Phóng sự đưa tin
Nguồn: thành phố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thông báo
Liên kết website