A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra hoạt động ngân hàng tháng 7 năm 2010

Trong tháng 7//2010 các hoạt động ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Bình chỉ đạo thực hiện có nề nếp, hiệu quả, tạo đà thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch những tháng còn lại của năm 2010.

1- Kết quả hoạt động

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/7 ước đạt 11.714 tỷ đồng, tăng 25,6% so với 31/7/2009, tăng 22,1% so với 31/12/2009, tăng 0,7% so với 30/6/2010. Trong đó: Tiền gửi TCKT chiếm 12%, tiền gửi dân cư chiếm 88% tổng nguồn vốn huy động; Tiền gửi bằng VND chiếm 84,9%, tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm 15,1% tổng nguồn vốn huy động; Tiền gửi ngắn hạn chiếm 82,4%, tiền gửi trung, dài hạn chiếm 17,6% tổng nguồn vốn huy động.

Mặt bằng lãi suất huy động VND trên địa bàn phổ biến ở mức 11-11,2%/năm. Bên cạnh nguồn vốn huy động tại địa phương, các TCTD đã tranh thủ sử dụng các nguồn vốn điều hoà, vay vốn từ các TCTDTW, góp phần đảm bảo khả năng thanh khoản, mở rộng đầu tư, cho vay các lĩnh vực, thành phần kinh tế, các DA lớn, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

* Công tác đầu tư tín dụng nền kinh tế.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 14.934 tỷ đồng, tăng 33% so với 31/7/2009, tăng 17,1% so với 31/12/2009, tăng 1,7% so với 30/6/2010. Trong đó:

- Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 51,2%, cho vay trung, dài hạn chiếm 48,8% tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 31,2%; Công nghiệp, xây dựng chiếm 31,5%; Thương mại, dịch vụ chiếm 37,3% tổng dư nợ cho vay.

- Dư nợ đầu tư các KCN, CCN tập trung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chiếm 10,6%; Dư nợ cho vay bất động sản chiếm 6,9%; dư nợ cho vay bằng đồng VN theo lãi suất thỏa thuận chiếm 31,5%; dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân 5.724 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn.

* Về thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Dư nợ cho vay hộ nghèo thiếu vốn sản xuất và các đối tượng chính sách đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 40% so với 31/7/2009, tăng 19,4% so với 31/12/2009, tăng 1,3% so với 30/6/2010 với trên 150.091 hộ còn dư nợ.

Trong đó: dư nợ cho vay hộ nghèo 583 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm 58 tỷ đồng, cho vay đi lao động nước ngoài đối với các đối tượng chính sách 5 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch 95 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên dư nợ 792 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo có khó khăn về nhà ở 9 tỷ đồng. Nguồn vốn vay từ NHCSXH giúp các đối tượng hộ nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên giải quyết khó khăn trong học tập, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

* Kết quả triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất và Quy chế bảo lãnh vay vốn Ngân hàng:

Kể từ khi thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đến 30/6/2010, các TCTD cho 96.919 lượt khách hàng là DN, hộ sản xuất, cá nhân vay vốn thuộc diện HTLS, doanh số cho vay đạt 8.550 tỷ đồng, các TCTD thực hiện HTLS 59.304 khách hàng, số tiền hỗ trợ 100.161 triệu đồng. Dư nợ cho vay HTLS đến 30/6/2010 đạt 1.474 tỷ đồng, với 62.866 khách hàng còn dư nợ.

Thực hiện Quyết định 14 ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, đến 30/6/2010 Chi nhánh NH Phát triển Thái Bình đã thông báo chấp nhận bảo lãnh và phát hành Chứng thư bảo lãnh đối với 20 phương án, dự án của DN, với 14 hồ sơ còn hiệu lực, số dư nợ được bảo lãnh là 181,7 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHPT đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông nghiệp, nông thôn, giúp DN, hộ sản xuất đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, kịp thời vay vốn Ngân hàng mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

* Hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Đến nay, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 85 QTDNDCS hoạt động trên địa bàn 139 xã, phường, thị trấn trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Nguồn vốn huy động ước đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 30/6/2010. Dư nợ cho vay ước đạt 1.300 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng dư nợ cho vay, tăng 1,6% so với 30/6/2010. Hoạt động của hệ thống QTDND đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa 3 lợi ích: Nhà nước - Tập thể - Thành viên, góp phần quan trọng giảm nạn cho vay nặng lãi, nâng cao đời sống nông dân.

Về chất lượng tín dụng: Do tác động bất lợi của suy giảm kinh tế thế giới, trong nước cũng như điều kiện kinh tế của Tỉnh, nợ xấu của các TCTD có xu hướng tăng. Đến 31/7/2010, nợ xấu chiếm 7,1% tổng dư nợ cho vay; nếu không tính dư nợ và nợ xấu NH Phát triển Chi nhánh Thái Bình, nợ xấu toàn địa bàn chiếm 5,3% tổng dư nợ.

* Công tác thu chi tiền mặt và an toàn kho quỹ.

Tổng thu tiền mặt ước đạt 7.842 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước đạt 7.534 tỷ đồng, thu tiền mặt đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chi tiền mặt. NHNN và các TCTD trên địa bàn thực hiện đúng quy định về công tác tiền tệ và an toàn kho quỹ, chủ động bố trí cơ cấu hợp lý lượng tiền mặt cung ứng ra lưu thông, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt của các TCKT và nhân dân. Chủ động nắm tình hình, diễn biến về tiền giả, phối hợp với Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, chỉ đạo các đơn vị tích cực phát hiện, thu giữ tiền giả qua nghiệp vụ thu chi tiền mặt. Trong tháng đã phát hiện và thu giữ 03 tờ tiền giả các loại.

* Hoạt động ngoại hối.

Doanh số mua ngoại tệ ước đạt 15,7 triệu USD, doanh số bán ngoại tệ ước đạt 14,9 triệu USD; Doanh số thanh toán XNK qua Ngân hàng ước đạt 26,3 triệu USD; đến hết tháng 7/2010, toàn địa bàn có 34 đơn vị (trong đó có 08 Chi nhánh NHTM, 24 QTDNDCS và 02 tổ chức kinh tế) thực hiện nghiệp vụ chi trả kiều hối, tổng giá trị kiều hối chuyển về bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất qua hệ thống Ngân hàng đạt trên 4,5 triệu USD.

* Kết quả thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN ngày 09/10/2008 của Thống đốc NHNN.

Các TCTD nghiêm túc chấp hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ban hành kèm theo QĐ số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2008 và QĐ 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 về việc sửa đổi, bổ sung QĐ 457. Thực hiện phân loại tài sản rủi ro, chấp hành nghiêm túc quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng, mức phán quyết đối với khách hàng, tỷ lệ về khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn và giới hạn góp vốn theo QĐ 457, QĐ 1328 của Thống đốc NHNN và các văn bản có liên quan. Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động tín dụng, thanh toán, ngoại hối...

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2010.

- Toàn Ngành nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về định hướng, mục tiêu phát triển KT-XH, định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng theo từng thời kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, của Ngành năm 2010 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh huy động vốn thông qua quy hoạch, phát triển mạng lưới ngân hàng, phát triển dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức huy động vốn; đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo thuận tiện cho nhân dân khi đến giao dịch...

- Tăng cường đầu tư tín dụng phù hợp với định hướng chung toàn Ngành, mục tiêu phát triển KT-XH của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tập trung cho vay các dự án SXKD hiệu quả; cho vay sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu; cho vay các đối tượng chính sách, cho vay hỗ trợ đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ...Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc, điều kiện, quy trình, thủ tục cho vay; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng đối với các nhu cầu vay vốn thuộc các lĩnh vực phi sản xuất (kinh doanh chứng khoán, bất động sản, cho vay tiêu dùng...).

- Triển khai việc cho vay theo cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của NHNN Việt Nam; tổ chức triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và sửa đổi các cơ chế liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất theo QĐ 443, QĐ 497, QĐ 579, QĐ 622, QĐ2072 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của NHNN Việt Nam, đảm bảo đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận lợi cho các DN, hộ sản xuất trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tổng hợp kịp thời những khó khăn, vướng mắc báo cáo Tỉnh, NHTW giúp tháo gỡ xử lý.

- Tăng cường các giải pháp xử lý nợ xấu. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu phát sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tích cực xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu của các khách hàng cố tình chây ỳ không trả nợ...

- Tăng cường vai trò QLNN về hoạt động ngân hàng của NHNN Chi nhánh bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua việc triển khai cơ chế chính sách, định hướng hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, dự báo tiền tệ, tín dụng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các TCTD. Tập trung thanh tra 3 nội dung: việc chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối, hỗ trợ lãi suất, an toàn hoạt động của các TCTD; Kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý cương quyết đối với các sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động ngân hàng. Đơn giản hóa các thủ tục trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là trong giao dịch với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, nâng cao uy tín Ngân hàng trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn II. Tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ, trang bị hệ thống máy ATM, POS, bổ sung dịch vụ, tiện ích ngân hàng...góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN.

- Thực hiện tốt công tác điều hoà lưu thông tiền tệ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt phục vụ nền kinh tế và đời sống nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả, đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn tuyệt đối tài sản trong kho, quỹ và trên đường vận chuyển.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hoạt động Ngân hàng; toàn ngành chấp hành nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo QĐ 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ 44/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam.

- Tăng cường phối hợp với Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan đối với hoạt động Ngân hàng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban cán sự Đảng Ngân hàng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cấp uỷ Đảng các cấp trong chỉ đạo điều hành;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN Việt Nam, của Tỉnh và điều hành hoạt động Ngân hàng trên địa bàn./


Nguồn: thanhtra.www.knparagon.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 542
Hôm qua : 1.299
Tháng 05 : 9.242
Năm 2020 : 100.166