Đông Phong

Ngày cập nhật: 19/04/2016

    Xã Đông Phong nằm ở khu Đông giữa của huyện Tiền Hải, cách trung tâm huyện 5km; có diện tích tự nhiên là 583,4 ha, trong đó đất nông nghiệp 394,6 ha. Là xã nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi; là chính, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ nhỏ, Đời sống một bộ phận nhỏ nhân dân có khó khăn.

 
2018_12_06_09_40_414.jpg

 

  Tổng dân số trong xã 6185 khẩu/  2005 hộ được chia làm 4 thôn, thôn Phong Lai, Thôn Lạc Thiện, Thôn Vũ Xá, Thôn Văn Hải, có một đảng bộ, được chia thành 8 chi bộ trực thuộc gồm: 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ công an tổng số đảng viên 336 đồng chí.

 

1. Về phát triển kinh tế

          Nền kinh tế ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường, hiệu quả đầu tư được nâng lên, chú trọng các công trình, dự án trọng điểm và phát triên nhà nước gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là  200 tỷ 042  triệu đồng. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 7,9 %.

 

 Sản xuất nông nghiệp bình quân 5 năm đạt 77,7 tỷ đồng  tăng bình quân 3,3 %/ năm.

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đem lại những kết quả tích cực, thể hiện vai trò hạt nhân Đảng lãnh đạo, Đảng viên gương mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Nhận thức trong nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng, tự tin và chủ động tham gia vào từng công việc. Nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động và hiến đất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm toàn xã đã huy động tốt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hơn 20km đường giao thông nông thôn với tổng số vốn hơn 14 tỷ 580 triệu đồng và 7300 ngày công lao động, trong đó: Tỉnh hỗ trợ 3450 tấn xi măng; nhân dân đóng góp và xã hội hóa 10 tỷ 336 triệu đồng và hiến 3660 m 2 đất và giá trị công trình trên diện tích đất hiến trị giá hàng chục triệu đồng. Kết thúc năm 2015 đảng bộ và nhân dân xã nhà được UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

 

2018_12_06_09_40_415.jpg
 
2018_12_06_09_40_416.jpg
 

2- CÔNG TÁC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua trang thiết bị dậy và học cho trường Mầm Non trên 2,52 tỷ đồng.  Hai trường THCS, Tiểu học  luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia; trường tiểu học đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; trường trung học cơ sở 3 tiêu chuẩn phổ cập đạt 100 % . 

 

2018_12_06_09_40_417.png

 

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng và chất lượng được nâng lên, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn hóa; trên chuẩn là 77,4 %. Số lượng học sinh đến trường luôn đạt tỷ lệ cao, không có học sinh bỏ học. Trường Mầm non  huy động tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường bình quân 5 năm đạt 99%, tăng 2% so nhiệm kỳ trước. Trường Tiểu học, THCS luôn thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 99,8 %, đỗ tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giáo dục - đào tạo xã nhà luôn đứng tốp đầu của huyện.

 

2018_12_06_09_40_418.jpg
 

3- CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH

- Quốc phòng được củng cố, công tác quân sự địa phương được chú trọng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch gọi công dân nhập ngũ hằng năm, bảo đảm chất lượng. Kết quả, 5 năm (2010-2015) đã tuyển chọn, tiễn đưa được 69 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có chuyển biến tích cực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tai tệ nạn xã hội đạt kết quả cao. Củng cố và phát huy vai trò tổ hoà giải, tổ an ninh tự quản. Nhiệm kỳ qua, Ban Công an xã đã tiếp nhận 35 vụ việc vi phạm, trong đó chủ động giải quyết tại địa phương 25 vụ, chuyển cấp trên giải quyết 10 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp trong cán bộ và nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, kịp thời, không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp
 

4- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

          Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Thực. Triển khai tới các cấp, các ngành thực hiện Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

       Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Ủy ban nhân dân xã duy trì nền nếp và đổi mới, có sự phân công, phân cấp rõ ràng từng bước đem lại lòng tin của nhân dân. Những đơn thư khiếu nại của công dân đều được tiếp nhận và giải quyết theo phân cấp thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền lập hồ sở gửi cấp trên giải quyết.

II- MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 9,3 % trở lên, tăng 1,3 lần so với năm 2015

- Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng:  9,25% năm.

- Giá trị sản xuất ngành CN - Tiểu thủ CN, xây dựng tăng: 7,23 % năm.

- Giá trị sản xuất ngành Dịch vụ tăng: 14,8 % năm

2- Thu nhập bình quân đầu người đạt 38.4 triệu đồng/ người / năm

3- Số lao động được giải quyết việc làm mới trên 100 -150 người/năm.

4- Huy động 95% số cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ, 100% số cháu trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.

5- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1 phấn đấu chuẩn mức độ 2, trường Mầm Non phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2.

6- Tỷ lệ sinh phấn đấu giảm xuống dưới mức 1,2%.

7- Phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu thôn làng văn hoá cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, hằng năm phấn đấu có từ 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

8- Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.

9- Giữ vững danh hiệu nông thôn mới./.