• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

9 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ước đạt 39.955,6 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (GRDP- giá so sánh 2010) ước đạt 39.955,6 tỷ đồng, bằng 72,4% kế hoạch năm, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (giá so sánh 2010) ước đạt 109.206 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 13,63%. Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành): Ngành Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 23,55%; ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 40,40%; ngành Dịch vụ chiếm 36,06%.

9 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (GRDP- giá so sánh 2010) ước đạt 39.955,6 tỷ đồng, bằng 72,4% kế hoạch năm, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (giá so sánh 2010) ước đạt 109.206 tỷ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 13,63%. Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành): Ngành Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 23,55%; ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 40,40%; ngành Dịch vụ chiếm 36,06%.

Trong đó tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 18.927,3 tỷ đồng, giảm 1,69%, trong đó trồng trọt tăng 2%, chăn nuôi giảm 10,4%, thủy sản tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2018 – 2019 đạt 128.640 ha giảm 672 ha so với năm trước. Năng suất lúa Xuân năm 2019 đạt 71,3 tạ/ha. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa đạt 77.577 ha.

Từ đầu năm đến nay, Dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh trên địa bàn 281 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy là 375.840 con, tổng khối lượng tiêu hủy 18.731.485kg; Dịch tả lợn Châu Phi đang có chiều hướng giảm dần tại hầu hết các địa phương, có 192 xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch.

Nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.216,6 ha, tăng 105 ha so với cùng kỳ năm trước. Các hộ ngư dân tiếp tục cải hoán tàu cá, tăng cường năng lực khai thác; toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 1.144 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản; sản lượng ước đạt 65.710 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ.

Đến nay, có 263 xã/263 xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 19 tiêu chí/xã; có thêm 4 huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương đã được thẩm tra, hoàn tất hồ sơ và đề nghị Trung ương thẩm định vào đầu tháng 10/2019. Dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 04 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 50.502,7 tỷ đồng, bằng 74,3% kế hoạch năm, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp ổn định và có mức tăng trưởng khá. Lũy kế đến nay có 200/283 dự án đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất ước tăng 18,5%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường. Giá trị sản xuất xây dựng ước đạt 18.671,4 tỷ đồng, bằng 69,3% kế hoạch năm, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 37.712 tỷ đồng, tăng 15,2%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Giá trị sản xuất khu vực - dịch vụ ước đạt 21.104,6 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.882,6 tỷ đồng, bằng 72,4% kế hoạch năm, tăng 10,4%. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục khởi sắc, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.219,8 triệu USD, bằng 71,8% kế hoạch năm, tăng 13,1%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.160,7 triệu USD, bằng 71,7% kế hoạch năm, tăng 15,6%. Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát huy có hiệu quả, tổng lượt khách du lịch ước đạt 676.000 l­­­ượt khách, khách quốc tế ước đạt 5.500 lượt khách, doanh thu đạt 268 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định; dự kiến đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 71.720 tỷ đồng, tăng 12,4% so với 31/12/2018; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 56.900 tỷ đồng, tăng 8% so với 31/12/2018; tỉ lệ nợ xấu chiếm 0,88% tổng dư nợ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 13.377 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 11.631 tỷ đồng, đạt 108,8% dự toán, tăng 5,2%, trong đó: thu nội địa ước thực hiện 5.060 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 22,1% cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8.478,6 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, bằng 97% cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển ước thực hiện 3.390,7 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, bằng 93% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 40,9% tổng chi ngân sách địa phương; chi tiêu dùng thường xuyên ước thực hiện 4.902 tỷ đồng, đạt 72% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 111 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (60 dự án mới và 51 dự án điều chỉnh) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm gần 14.798 tỷ đồng, tăng 25% về số lượng dự án và tăng 3,6 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2018. Toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hiện có 83 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 650 triệu USD.

Có 638 doanh nghiệp, 81 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới gần 6.689 tỷ đồng, bằng 109,6% về số lượng doanh nghiệp và bằng 257% về vốn đăng ký mới so với cùng kỳ. Có 151 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; 44 doanh nghiệp tự giải thể. Đến nay, toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 6.908 doanh nghiệp, 870 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 72.327 tỷ đồng.

                                                                                                          Quỳnh Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22.416
Hôm qua : 19.522
Bài viết được quan tâm