• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đặt ra năm 2019

Chiều ngày 1/10, tại kỳ họp thứ 41, Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 1/10, tại kỳ họp thứ 41, Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, nền kinh tế của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục tăng trưởng khá. Tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương và của cấp ủy bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của trung ương và nhiệm vụ chính trị của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư được duy trì thực hiện có hiệu quả, đến ngày 12/9/2019 đã tiếp nhận, xử lý 250/250 đơn. Công tác xây dựng chính quyền được các cấp tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương…

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đóng góp một số ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như: đề nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đề nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho phép những xã đã về đích nông thôn mới vừa qua nhưng đang trong diện phải sáp nhập với các xã khác vẫn được tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đề nghị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và ngành chức năng có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc thực hiện tái đàn sau khi khống chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi; có biện pháp khắc phục tình trạng khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, khôi phục lại những cây, con truyền thống có giá trị cao…

Ảnh: Thành Tâm

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẳng định: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 9 tháng đầu năm 2019, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án còn chậm; việc triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát triển đàn trâu, bò thương phẩm… còn chậm trễ; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém… 

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm tốt việc thu hoạch lúa mùa, chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ đông. Chú trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi các sản phẩm trên cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Tập trung làm tốt hơn nữa chủ trương tích tụ đất đai, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê lại ruộng đất của người dân để sản xuất tập trung. Trong xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã đầu tư xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình cấp nước sạch nông thôn. Các cấp ủy, chính quyền  các cấp và các ngành chức năng khẩn trương, trực tiếp rà soát, nắm bắt và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất như: tuyến đường bộ ven biển; khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp; bệnh viện đa khoa quốc tế 1000 giường… Khẩn trương hoàn thiện rà soát các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, kiên quyết loại bỏ các dự án được chấp thuận đầu tư nhưng chậm tiến độ, kiên quyết loại bỏ các dự án không đúng tinh thần Kết luận số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã và đang triển khai. Việc sử dụng nguồn lực thu từ đất ưu tiên để thanh toán nợ công, nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư để các dự án sớm được triển khai. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, nhất là khai thác khoáng sản trên sông, trên biển. Tiếp tục phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa - xã hội; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra theo quy định. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy theo quy định. Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lưu ý các địa phương, đơn vị không chủ quan, không được làm ồ ạt; những tình huống khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở trong quá trình thực hiện cần báo cáo cấp trên để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại của nhân dân. Duy trì thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, căn cứ vào kết luận của Thanh tra Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành tập trung giải quyết dứt điểm các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.036
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm