• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Sáng ngày 20/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trực thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; báo cáo về việc tạm dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố.

Sáng ngày 20/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình trực thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; báo cáo về việc tạm dừng thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất có 4 đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch bao gồm: Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các đơn vị này đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Hoạt động xúc tiến đầu tư phân tán, thiếu tập trung về nguồn lực, thiếu sức mạnh, thiếu tính đồng bộ. Các hình thức, nội dung thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo ra sự đột phá nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Chưa tạo được hiệu quả trong kết nối giữa các sở, ban, ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Nguồn thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư bị cắt khúc trong từng lĩnh vực, các nhà đầu tư không được cung cấp thông tin một cách đồng bộ về các hoạt động kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do đó đã làm giảm đi sự thu hút đối với các nhà đầu tư. Các trung tâm chưa phát huy được vai trò, thế mạnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư dẫn đến đầu mối không thống nhất, gây khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư vào bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trực thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên cơ sở hợp nhất các trung tâm: Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư; Trung tâm Xúc tiến thương mại; Trung tâm Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp là cần thiết nhằm có một tổ chức xúc tiến đầu tư có vị trí pháp lý đủ mạnh, đủ năng lực thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để tập trung các nguồn lực của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho hoạt động xúc tiến đầu tư, khắc phục sự manh mún và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trực thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên cơ sở hợp nhất các trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc các ngành, các lĩnh vực trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Giao Ban Cán sự đảng UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chỉ đạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thuộc UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trên cơ sở tổ chức, bộ máy nhân sự của các trung tâm thuộc các ngành, các lĩnh vực; khẩn trương xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm mới bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phát huy được vai trò của Trung tâm trong huy động các nguồn lực xã hội và mở rộng phạm vi hoạt động mang lại hiệu quả thu hút đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực. Việc thành lập Trung tâm mới trên cơ sở nhân sự của các trung tâm thuộc các ngành, các lĩnh vực bảo đảm không tăng về biên chế, thu gọn tổ chức bộ máy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương tạm dừng thực hiện Đề án hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố đến khi có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi đó sẽ thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất 3 trạm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị ngay sau hội nghị này, ngành Nông nghiệp và UBND các huyện, thành phố khôi phục hoạt động của các trạm ở cấp huyện; tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp, điều động luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở các trạm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện đề án này để sẵn sàng triển khai thực hiện khi có chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về một số nội dung công tác cán bộ.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.036
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm