• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chiều ngày 1/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều ngày 1/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo HĐND, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra 6 yêu cầu, 7 nhóm nội dung, quy trình công tác nhân sự và tổ chức thực hiện. Trong đó nêu rõ về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự, các lưu ý về số lượng và cách tính tuổi cán bộ giới thiệu bầu cấp ủy khoá mới; vấn đề sắp xếp cán bộ sau đại hội. Đáng chú ý theo kế hoạch, đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở tổ chức không quá 2 ngày, bắt đầu từ đầu tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/7/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cơ sở vào đầu quý I năm 2020; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và phải quán triệt thực hiện tốt phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát  huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ các cấp phải đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và  nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định của Trung ương, của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; gắn công tác nhân sự với công tác kiện toàn các chức danh khuyết thiếu trước đại hội và phải căn cứ vào quy hoạch, phân công các chức danh; đồng thời, công tác nhân sự vừa phải tuân thủ quy hoạch được duyệt, vừa chú trọng phát hiện những nhân tố mới, có năng lực, phẩm chất, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước yêu cầu mới. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội phải quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 đã đề ra; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những bức xúc ở các địa phương, đơn vị.

 Đồng chí cũng nhấn mạnh các yêu cầu về nội dung chuẩn bị văn kiện đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị phải kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu, giải pháp đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình thực tế cho nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp ủy đặt ra, gắn việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng nhấn mạnh một số nội dung, yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự: tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội. Về cơ cấu cấp ủy viên phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Căn cứ vào tiêu chuẩn và hướng dẫn của Trung ương, Thái Bình tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải bảo đảm cơ cấu nữ trong cấp ủy không dưới 15%, tuổi trẻ (40 tuổi trở xuống) trong cấp ủy không dưới 10%. Cấp ủy các cấp bảo đảm đổi mới cấp ủy khóa mới không dưới 1/3 về số lượng. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng đặc biệt lưu ý: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội chính trị; có biểu hiện suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”… Để chuẩn bị công tác nhân sự cho cấp ủy khóa tới, đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất, xem xét kiện toàn các chức danh khuyết thiếu, nhất là các chức danh cơ cấu vào cấp ủy các cấp. Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền…

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành, địa phương, đơn vị cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp mình; khẩn trương triển khai xuống cấp cơ sở để thực hiện. Tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là về công tác nhân sự. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chú trọng giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, tồn đọng, nổi cộm ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 191-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.953
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm