• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất!

Thưa các vị cử tri cùng toàn thể nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tám HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Kỳ họp này, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen song được sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 22,3%, vượt kế hoạch đề ra; các hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh, gấp 1,7 lần về lượng và gấp 11 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nội địa đạt trên 52% dự toán và tăng 33,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 20%, gấp 2,4 lần kế hoạch đề ra. Việc tập trung, tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục được đẩy mạnh; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, với 98,5% số xã và 5/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (PCI) tăng 2 bậc; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tăng 4 bậc và Thái Bình tiếp tục nằm trong nhóm bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố có kết quả cao nhất cả nước. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần tập trung giải quyết như: Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp lần đầu tiên trong 15 năm qua tăng trưởng âm, trong đó chăn nuôi giảm sâu, trồng trọt tuy có tăng nhưng chỉ bằng 1/3 mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước. Việc triển khai thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây, dập dịch và khắc phục hậu quả do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra ở một số địa phương chưa quyết liệt, kém hiệu quả. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Một số dự án đầu tư trọng điểm chưa được tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nên chậm được triển khai. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là trong quản lý văn hóa - xã hội, đất đai, tài nguyên, môi trường và quản lý, giám sát sau đầu tư. Kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương, đơn vị chưa tốt; có nơi, có việc còn bê trễ, hiệu quả thấp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số ngành, địa phương chất lượng chưa cao, vẫn còn tình trạng giải quyết “lòng vòng”, không đúng quy trình, không dứt điểm. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và chống tái lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương thời gian gần đây chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và vai trò tự quản của nhân dân.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: (1) Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ở một số ngành, địa phương chưa tốt; (2) Ý thức chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; (3) Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, kiểm tra ở một số ngành, địa phương chưa sâu sát, kịp thời; (4) Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giữa các ngành với nhau và giữa ngành với địa phương có lúc, có việc còn chưa tốt, thiếu tinh thần hợp tác trong thực thi công vụ; (5) Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu ở một số ngành, địa phương chưa thể hiện rõ nét, còn biểu hiện khoán trắng, phó mặc cho cán bộ và ngành chức năng...

HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công việc, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã nghe UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; đồng thời, tiến hành chất vấn một số thành viên UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm; nghe đồng chí Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri và nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới và nâng cao theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; đã cơ bản giải quyết một cách thực chất những vấn đề xã hội bức xúc; đồng thời, thống nhất được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Xuyên do được nghỉ công tác để thực hiện chế độ hưu và tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 17 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Quyết định bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất năm 2019; Thông qua quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; Bãi bỏ Nghị quyết số 14 của HĐND quy định một số chế độ, chính sách ưu đãi, sử dụng người có tài năng; Phê duyệt đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; Quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; Thông qua Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và thống nhất một số nội dung quan trọng khác.

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết nêu trên của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX đã đề ra, Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các cấp, các ngành, các địa phương trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế và chủ trương thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Thái Bình, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Hai là, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 đã được phê duyệt, bảo đảm kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức canh tác, phấn đấu đạt kết quả cao hơn kế hoạch đề ra để bù đắp cho giảm sút trong chăn nuôi. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tập trung phát triển các loại cây rau màu, cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ. Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tạo lập và phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất; thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chú trọng bảo vệ, tiếp tục phát triển đàn lợn ở những cơ sở chăn nuôi chưa bị bệnh dịch, bảo đảm an toàn sinh học và hỗ trợ tiêu thụ đàn lợn không bị bệnh, đến kỳ xuất bán. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy sản và các con vật nuôi khác có thời gian sinh trưởng ngắn, tạo nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Không thực hiện tái đàn lợn đối với các cơ sở chăn nuôi đã bị bệnh dịch phải tiêu hủy khi chưa bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, góp phần chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các xã và huyện đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra; phấn đấu hết năm nay có 100% số xã trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và 4 huyện trở lên được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu ở những xã có điều kiện. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 50-KL/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Chú trọng rà soát, tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, giải phóng tối đa năng lực của các thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Khẩn trương hoàn thành xây dựng quy hoạch chung và cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Chủ động phối hợp, hỗ trợ và tập trung tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường và các dự án đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị do các tập đoàn, tổng công ty đã nghiên cứu, đề xuất đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp để tập trung quỹ đất cho phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, công nghệ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là đón “làn sóng” đầu tư sau khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực, nhất là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (IPA)... Ưu tiên thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước có uy tín, thương hiệu và các doanh nghiệp đến từ các nước Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Củng cố, phát triển nghề và làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống. Đẩy mạnh hoạt động khuyến thương, hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan của Nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo (như dự án đầu tư nâng cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lộ 221A, 223, 217 (giai đoạn 2), quốc lộ 37 và cầu qua sông Hóa; dự án xây dựng Bảo tàng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng...). Kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án BT, BOT đã được ký kết hợp đồng (như dự án tuyến đường bộ ven biển, đường từ thành phố Thái Bình đi Đồng Tu - Hưng Hà, đường nối hai thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân; dự án chỉnh trang, xây dựng khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong...), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh. Các sở, ngành, địa phương cần chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa tư duy từ người chủ đầu tư sang tư duy người quản lý để chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (nhất là thu thuế, phí, lệ phí). Tiếp tục chấn chỉnh, chống thất thu thuế và thực hiện sáng tạo, hiệu quả các giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ở cả 3 cấp ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về xử lý nợ công và nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi đất đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường. 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trên sông, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và chỉ đạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ”; trong đó, chú trọng phương án phòng, chống siêu bão.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong thực hiện chính sách đối với đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin trong năm 2019. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ gắn với sản xuất và đời sống. Thực hiện thật tốt công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhất là những chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và khuyến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển vị trí làm việc của cán bộ, công chức và thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp các thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, văn kiện và các công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn địa phương, không để tồn đọng, kéo dài, khiếu tố vượt cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ an ninh, quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc theo phân cấp, không để bị động, bất ngờ; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo kế hoạch, bảo đảm đúng ý định diễn tập, thiết thực, an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức và tín dụng đen; chú trọng phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.
Ba là, đề nghị Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra, phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Kỳ họp thứ tám HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã tích cực hỗ trợ triển khai thí điểm ứng dụng mô hình “kỳ họp HĐND không giấy tờ” theo tinh thần cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, vật chất và nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng chính quyền điện tử của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các vị khách quý và đông đủ các vị đại biểu HĐND. Xin được cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu, cử tri và nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Hoan nghênh tinh thần phối hợp, làm việc tích cực, hiệu quả của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ban của HĐND, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần cho thành công của kỳ họp. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.083
Hôm qua : 23.721
Bài viết được quan tâm