• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các vị khách quý; 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các vị khách quý; 

Thưa các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 12 nghị quyết về: cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng; chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và bổ sung số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã được Chính phủ phê duyệt để cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác. 

Đây là những nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế và là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới. 

Kính thưa các vị đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. 

Kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX đã đề ra, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đề nghị UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019 để có các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ hơn trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, trong các khu công nghiệp và chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị. 

Hai là, UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẩn trương thể chế các nghị quyết của HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thành những quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách, dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và thực tiễn phát sinh tại địa phương.

Ba là, đề nghị Thường trực HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ban và các đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát triển nhanh và bền vững. 

Nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các vị khách quý và các đại biểu HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, các ban HĐND, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần làm nên thành công của kỳ họp này. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XVI. 

Xin trân trọng cảm ơn.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23.824
Hôm qua : 19.402
Bài viết được quan tâm