• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX

Sáng ngày 8/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc triển khai thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX.

Sáng ngày 8/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc triển khai thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 13/3/2020, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn về việc gửi dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX đến các đảng đoàn, ban cán sự, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để thực hiện thảo luận tại đại hội đảng bộ cấp huyện và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngày 16/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX, trong đó hướng dẫn rõ nội dung cần tập trung đóng góp ý kiến. Báo Thái Bình đã đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trên báo in và báo điện tử; các số báo tiếp theo mỗi ngày đăng 3 ý kiến của các giai tầng trong xã hội tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Đài PTTH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hàng ngày đều có chuyên đề về ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XX.

 Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất khẳng định: Thời gian qua, các ngành, địa phương, nhất là các cơ quan truyền thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã sớm triển khai việc lấy và đăng tải ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội theo chỉ đạo của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tuy nhiên chất lượng chưa thực sự đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc tập hợp ý kiến nhân dân chưa bài bản, chưa có sự chọn lọc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội là dịp tuyên truyền để nhân dân hiểu được những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, tranh thủ ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội. Về quan điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thống nhất việc tham gia góp ý là quyền của mỗi người; việc tiếp thu là trách nhiệm của các tổ chức, nhất là cấp ủy và các tổ chức giúp việc cho cấp ủy. Trong quá trình tiếp thu, những ý kiến đúng, xác đáng thì tổng hợp, tiếp thu, phản ánh; những ý kiến chưa đúng, chưa xác đáng có thể trao đổi lại trực tiếp hoặc gián tiếp; đề cao tính trung thực, xây dựng, trách nhiệm và không được mị dân.

Ảnh: Thành Tâm

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức như lấy ý kiến trực tiếp với mỗi người dân, với mỗi đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội hoặc thông qua tổ chức đại diện là ban chấp hành hoặc hội nghị cán bộ mở rộng, tuy nhiên việc tổ chức hội nghị không được vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích hình thức góp ý thông qua thư, thông qua trao đổi trên điện thoại... và phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy phải chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức lấy ý kiến trong hội nghị ban chấp hành đảng bộ hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, quá trình tổ chức hội nghị phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung góp ý tập trung vào chủ đề Đại hội, bố cục văn kiện, nội dung cụ thể từng phần. Hình thức lấy ý kiến cũng phải đa dạng. Các ngành chức năng của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất theo lĩnh vực được phân công phụ trách nghiên cứu kỹ dự thảo văn kiện, đối chiếu với thực tế lĩnh vực được phân công phụ trách để có những đóng góp xác đáng. Đối với các cơ quan truyền thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất yêu cầu chấn chỉnh ngay tồn tại, hạn chế, tổ chức xây dựng đề cương, kịch bản cụ thể cho việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, trong đó những ý kiến được đăng tải phải là những ý kiến tiêu biểu, xác đáng.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.488
Hôm qua : 22.034
Bài viết được quan tâm