• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm; tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện thử nghiệm, chứng nhận các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước; Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm khi đáp ứng tiêu chí: Tính năng của sản phẩm, thiết bị bảo đảm mục đích sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và cấp hiệu quả sử dụng nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng được Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm được chia làm 03 cấp tăng dần theo thứ tự từ cấp 1 đến cấp 3. Trong đó, cấp 1 là cấp có hiệu quả sử dụng và mức tiết kiệm nước thấp nhất, cấp 3 là cấp có hiệu quả sử dụng nước cao nhất tương ứng với khả năng tiết kiệm nước nhiều nhất. Hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm, thiết bị được xác định trong tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu sử dụng “nhãn tiết kiệm nước” đối với sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm. Tuy nhiên, trên nhãn phải có đầy đủ thông tin về số chứng nhận do tổ chức chứng nhận cấp kèm theo tên của tổ chức chứng nhận; ký hiệu về cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm, thiết bị ứng với một sao là cấp 1, hai sao là cấp 2 và ba sao là cấp 3. Nhãn tiết kiệm nước có thể gắn trực tiếp trên sản phẩm, thiết bị hoặc trên bao bì, tài liệu hướng dẫn của sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm; Xây dựng, soát xét các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu quả sử dụng nước cho sản phẩm, thiết bị; Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Các tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá, cấp chứng nhận sản phẩm, thiết bị và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Cập nhật thông tin về các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm đã được cấp giấy chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm được chứng nhận duy trì các biện pháp bảo đảm sản phẩm, thiết bị ổn định cấp hiệu quả sử dụng nước đã được cấp giấy chứng nhận; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền khi tiến hành thanh tra, kiểm ha hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm theo quy định của pháp luật. Thông báo kịp thời các thay đổi của sản phẩm, thiết bị được chứng nhận tới tổ chức chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Thanh Phương

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.244
Hôm qua : 19.522
Bài viết được quan tâm