• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 11 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng cát lòng sông ven biển trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình giai đoạn 2011-2020 Quyết định UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 14/02/2020 14/02/2020
Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Quyết định Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Đặng Trọng Thăng 27/03/2019 10/04/2019
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035 Quyết định Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Đặng Trọng Thăng 28/12/2018 16/01/2019
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quyết định Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Phạm Văn Xuyên 21/12/2018 01/01/2019
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch HĐND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Đặng Trọng Thăng 20/12/2018 01/01/2019
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Nghị quyết Hội đồng Nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/01/2019
Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố Nghị quyết Hội đồng Nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/01/2019
Bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Nghị quyết Hội đồng Nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên 11/12/2018 01/01/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18.645
Hôm qua : 28.734
Bài viết được quan tâm