• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, nhận thức và trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có chuyển biến tích cực.

 

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình, nhận thức và trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có chuyển biến tích cực.

Tình hình an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW

Thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã quan tâm hơn đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, tình hình thực hiện trong các doanh nghiệp đã có chuyển biến tốt hơn. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp được kiểm tra đã quan tâm thực hiện các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn đã nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Tình hình tai nạn lao động: Trong 5 năm (2014 - 2018), toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xảy ra 317 vụ tai nạn lao động làm 361 người bị; thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Những lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người bao gồm: Xây dựng chiếm 20% tổng số vụ tai nạn và 18,2% tổng số người chết; Cơ khí chiếm 14% tổng số vụ và 12,7% tổng số người chết; Liên quan đến điện chiếm 10% tổng số vụ và 9,1% tổng số người chết; Hóa chất và dầu khí chiếm 4% tổng số vụ và 3,6% tổng số người chết.

Đoàn điều tra tai nạn lao động bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tiến hành điều tra, kết luận, tìm nguyên nhân, mức độ vi phạm của tập thể và cá nhân liên quan đến tai nạn lao động; yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân liên quan khắc phục hậu quả tai nạn lao động, thực hiện biện pháp an toàn để phòng ngừa tai nạn tái diễn, giải quyết chế độ quyền lợi về bồi thường, trợ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội cho gia đình nạn nhân và người bị tai nạn lao động theo quy định. Đến nay, 100% số vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng có từ 02 người bị tai nạn trở được khai báo đã được điều tra, kết luận theo thẩm quyền.

Tình hình bệnh nghề nghiệp: Trong những năm gần đây, lĩnh vực y tế của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất được quan tâm đầu tư và phát triển; công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, quan trắc môi trường lao động đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Số doanh nghiệp có tổ chức y tế và bố trí cán bộ y tế là 210 doanh nghiệp, chiếm 6% so với số doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định; số doanh nghiệp đã thực hiện hợp đồng công việc với cơ sở y tế khoảng 1.400 doanh nghiệp, chiếm 40% so với số doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định. Do nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động tốt hơn trước nên việc thực hiện các quy định về khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động được quan tâm, số người được chăm sóc sức khỏe hàng năm đều tăng. Giai đoạn (2014 - 2018) Trung tâm Y tế dự phòng bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho 21.705 lượt người, phát hiện 3.142 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, chủ yếu là các bệnh viêm phế quản mãn tính, điếc nghề nghiệp, sạm da nghề nghiệp. Số lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám bệnh nghề nghiệp tăng từ 1,9% (năm 2014) lên 3,3% (năm 2018).

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đã xác định tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của địa phương, đơn vị, gắn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phổ biến đến cán bộ, đảng viên thông qua kỳ sinh hoạt chi bộ trong toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Các phương tiện thông tin đại chúng đã tăng cường đăng tải tin, bài về an toàn lao động, vệ sinh lao động để phổ biến đến nhân dân. Định kỳ hằng năm đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với doanh nghiệp để giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp. Phối hợp với cơ quan truyền thông của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức tọa đàm, trao đổi về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên chuyên mục Văn hóa - xã hội, Lao động và công đoàn; cử cán bộ đầu mối, cung cấp số điện thoại tiếp nhận thông tin đường dây nóng, tiếp nhận thông tin liên quan đến tồn tại trong công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; đăng tải thông điệp trên hệ thống bảng điện tử tại trung tâm của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; treo panô, ápphích, băng rôn tại các trục đường, phố chính của thành phố, khu công nghiệp, trung tâm các huyện và cổng chính các doanh nghiệp...

Hằng năm đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoạt động Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động quy mô cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện, huy động sự tham gia tuyên truyền, cổ động của 70 doanh nghiệp và 4.200 lao động hưởng ứng thực hiện.  

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổ chức 3 khóa tập huấn cho 210 cán bộ làm giảng viên nguồn của các cơ quan nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; 14 khóa tập huấn cho 4.480 lượt cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện, xã; 46 khóa huấn luyện cho 3.380 người sử dụng lao động và cán bộ quản lý các doanh nghiệp; 5 hội nghị phổ biến kiến thức cho 390 người là thành viên hợp tác xã, quản lý làng nghề về an toàn, vệ sinh lao động. Các sở, ngành, đoàn thể ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thực hiện lồng ghép tập huấn kiến thức an toàn, vệ sinh lao động với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc ngành

Trong 5 năm (2014 - 2018) toàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã có trên 1.040 doanh nghiệp chấp hành thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh cho người lao động; 133.170 lượt người được tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan hướng dẫn các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đưa nội dung an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ vào chương trình đào tạo tại cơ sở để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động

Tỉnh đã lồng ghép triển khai một số nội dung của Chỉ thị số 29-CT/TW với Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến năm 2020. Giai đoạn 2014 - 2018, đã có một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được triển khai nghiên cứu, đồng thời tổ chức công đoàn đã tổ chức các cuộc thi “An toàn, vệ sinh viên giỏi” trong doanh nghiệp, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động; phối hợp cùng các ngành chức năng  công nhận 220 sáng kiến của đoàn viên công đoàn trong việc ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo môi trường làm việc tại doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đã xây dựng Chương trình An toàn, vệ sinh lao động của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đến năm 2020, đề ra mục tiêu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong những ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động; ban hành Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp thực hiện; hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, rà soát để quản lý chặt chẽ, hiệu quả các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

Trong 5 năm (2014 - 2018) các cơ quan chuyên môn cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 570 cuộc tại 582 doanh nghiệp, chỉ ra gần 7.000 tồn tại cần khắc phục, xử phạt trên 400 hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động với số tiền 1,6 tỷ đồng. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong 5 năm qua đã có 40 tập thể, 32 cá nhân của doanh nghiệp được các cấp xét khen thưởng, đã góp phần tạo thêm động lực phấn đấu thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Trong 5 năm (2014 - 2018), nguồn lực tài chính của Trung ương và của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động trên 1,5 tỷ đồng. Bình quân hằng năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã xây dựng kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao độngkinh phí thực hiện khoảng 115 tỷ đồng/năm để đầu tư cho các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, huấn luyện; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và chăm sóc sức khỏe người lao động; đánh giá nguy cơ, kiểm soát các yếu tố rủi ro để phòng ngừa tại doanh nghiệp.

Đổi mới cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; hợp tác, hội nhập quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động

Tỉnh Thái Bình đã và đang thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro. Đồng thời, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia vào việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, vận động các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực tham gia hoạt động dịch vụ huấn luyện, kiểm định và quan trắc môi trường lao động; vận động sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tích cực cử các cơ quan chuyên môn của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tham gia các hội thảo, hội nghị, diễn đàn khu vực và quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đăng cai tổ chức. Trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hiện có 138 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyên gia công, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, những doanh nghiệp này đã cơ bản áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế, môi trường, điều kiện lao động được đảm bảo, là cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam trao đổi, học tập kinh nghiệm và lựa chọn là đối tác trong chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu, tiêu chuẩn của đối tác.

Có thể nói, 5 năm qua, các cấp, các ngành trong bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư và các quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người lao động và người dân về an toàn, vệ sinh lao động được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường. Các cơ chế, chính sách thuận lợi đã từng bước thu hút sự quan tâm và đầu tư nguồn lực xã hội cho công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các ngành chức năng đã phối hợp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Mạng lưới làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường, giúp cho doanh nghiệp và người lao động có cơ hội, điều kiện hợp tác, thay đổi ý thức, tư duy về công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, kiềm chế tai nạn lao động, tăng năng suất, hiệu quả lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

                                                                                                               Quang Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.349
Hôm qua : 28.585
Bài viết được quan tâm