• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quy định mới về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

 

Ngày 22/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Ngày 22/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

​Theo đó, Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 3 Điều 5; khoản 1 Điều 9; điểm a, khoản 1 Điều 13; khoản 2, Điều 14; khoản 2, khoản 9, khoản 10 Điều 14. Cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung quy định nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của phấp luật có liên quan.

Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính, bao gồm: Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của nhà nước.

Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ và các quy định khác có liên quan.

Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.

Sửa đổi về thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã và trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc; phối hợp với doanh nghiệp viễn thông trong việc lựa chọn điểm Bưu điện - Văn hóa xã làm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thuộc Chương trình viễn thông công ích; định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.

Đồng thời, Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT cũng bãi bỏ một số nội dung như: Chức năng cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích của Bưu điện Văn hóa xã (điểm b khoản 2 Điều 3); Việc quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (khoản 3 Điều 3); trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn (điểm b, khoản 2 Điều 13); trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tổng rà soát và xây dựng quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (khoản 1 Điều 14) và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ưu tiên triển khai ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tại hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã (khoản 3 Điều 15).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thanh Phương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 705
Hôm qua : 26.633
Bài viết được quan tâm