CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG Đoàn ĐBQH, HDND và UBND TỈNH THÁI BÌNH
(Theo Quyết định số 3589QĐ-UBND, 
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

 

 1. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất là cơ quan hành chính nhà nước tương đước cấp sở, thuộc Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, có chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở tại số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

 

 Chi tiết xem tại File đính kèm