Số lượt truy cập:
Tin tức - Sự kiện
Giải pháp sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức để cập nhật số, ngày, tháng, năm cho văn bản điện tử sau khi người có thẩm quyền ký ban hành văn bản

Ngày cập nhật: 07/08/2019

    Giải pháp sử dụng chứng thư số của cơ quan, tổ chức để cập nhật số, ngày, tháng, năm cho văn bản điện tử sau khi người có thẩm quyền ký ban hành văn bản

 Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 11 quy định Người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số trên văn bản điện tử, chuyển văn thư cơ quan cấp số, ngày, tháng, năm vào dự thảo văn bản bằng chức năng của hệ thống. Quy định này phù hợp với quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và để bảo đảm văn bản được người có thẩm quyền ký ban hành trước có ngày, tháng, năm trước.

    Thực hiện quy định trên tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và để bảo đảm nội dung văn bản không bị thay đổi sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ký số, Chúng tôi giới thiệu giải pháp thực hiện như sau: 

 
Th.S Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học, Cục
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@www.knparagon.com