Số lượt truy cập:
Thông báo
Tải về :Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày cập nhật: 25/03/2019

   
1.Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy đnh quy trình trao đổi, lưu trữ, x lý tài liu đin tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản ca H thng qun lý tài liu đin t trong quá trình x lý công vic của các cơ quan, t chức Tải về
2. Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy đnh tiêu chun d liu thông tin đu vào và yêu cu bo qun tài liệu lưu trữ đin tTải về

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thái Bình
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@www.knparagon.com