Số lượt truy cập:
Trang chủ  »  LƯU TRỮ

Văn bản số 1134/BC-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ tại các sở, ban, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Văn bản số 1134/BC-SNV ngày 03 tháng 8 năm 2016 về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ tại các sở, ban, ngành của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Công văn số1133/SNV-VTLT ngày 03tháng 8 năm 2016 về việc báo cáo tình hình lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn số1133/SNV-VTLT ngày 03tháng 8 năm 2016 về việc báo cáo tình hình lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 về danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 về danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc thu tài liệu có niên hạn kể từ 2010 trở về trước

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc thu tài liệu có niên hạn kể từ 2010 trở về trước của 05 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2016

Tiêu chuẩn quốc gia về bìa hồ sơ, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ và giá bảo quản tài liệu lưu trữ

Tiêu chuẩn quốc gia về bìa hồ sơ, hộp bảo quản tài liệu lưu trữ và giá bảo quản tài liệu lưu trữ.
Trang:  1  2  3 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@www.knparagon.com